Deep Sea 2023 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV

No Comments on Deep Sea 2023 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV

03/27/2023 at 08:57Category:Animation | China | Movies

深海 / 深海之驭海人 动画 / 奇幻

Deep Sea 2023 1080p WEB-DL H264 AAC-OurTV
Subtitle: Chinese

◎译 名 Deep Sea / 深海之驭海人
◎片 名 深海
◎年 代 2023
◎产 地 中国大陆
◎类 别 动画 / 奇幻
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2023-01-22(中国大陆)
◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆
◎IMDb评分  7.3/10 from 633 users
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt25434854/
◎豆瓣评星 ★★★✦☆
◎豆瓣评分 7.4/10 from 307,168 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26649682/
◎片 长 112分钟
◎导 演 田晓鹏 / Xiaopeng Tian
◎演 员 苏鑫 / Xin Su | 配 南河 / 小丑
   王亭文 / Tingwen Wang | 配 参宿
   滕奎兴 / Kuixing Teng | 配 爸爸 / 大副
   杨婷 / Ting Yang | 配 继母 / 阿花
   吉静 / Jing Ji | 配 妈妈
   郭浩然 / Haoran Guo | 配 紫鲤鱼
   田晓鹏 / Xiaopeng Tian | 配 小丑鱼
   董一 / Yi Dong | 配 弟弟
   方韬辰 / Taochen Fang | 配 弟弟
◎编 剧 田晓鹏 / Xiaopeng Tian
   田博 / Bo Tian
◎制  片  人 易巧 / Qiao Yi
   孙劲
   王竞 / Jing Wang
   魏芸芸 / Yunyun Wei
   曹林林
   王韧
◎音 乐 窦鹏 / Peng Dou
◎摄 影 崔丽 / Li Cui
   程马志远 / Zhiyuan Chengma
◎美 术 尹宏宇 / Hongyu Yin
◎副  导  演 金大勇 /
   崔丽 / Li Cui
   刘振乾
   范凯
   刘虎 / Hu Liu
   玄新影
   胡世超
   吴华
◎视觉特效 郭鹏 / Peng Guo
   吴智敏 / Zhimin Wu
   尚肖
   赵伟 / Wei Zhao
◎动 画 金明虎
   陈征 / Zheng Chen
   戈弋
   耿介兮 / Jiexi Geng

◎获奖情况 

 第73届柏林国际电影节 (2023)
 新生代儿童单元 最佳影片(提名) 田晓鹏

iNFO
Deep-Sea-2023-1080p-WEB-DL-H264-AAC-Our-TV-mp4

Please Check All links before your download
Buy Premium Account From This Link and Download With Full speed
image description
Support the site Donate via Ko-Fi ❤
深海.Deep.Sea.2023.1080p.WEB-DL.H264.AAC-OurTVFikper